Τσάγια Ε. & Χ.

Smile MakeOver

Smile MakeOver

Το Smile MakeOver είναι ένα σύνολο τεχνικών και επεμβάσεων που ακολουθούνται στα πλαίσια της Αισθητικής Οδοντιατρικής, που περιλαμβάνουν την ολική αναβάθμιση της όψης του στόματος.
Δεν υπερτίθεται της αισθητικής, διαχωρίζεται όμως, γιατί ενώ στις αισθητικές επεμβάσεις έχουμε σαν στόχο τη διόρθωση ατελειών, στην περίπτωση του Smile MakeOver, προσπαθούμε να αλλάξουμε, αναλόγως της ζήτησης από τον πελάτη, συνολικά την εικόνα και λειτουργία της στοματικής κοιλότητας.