Τσάγια Ε. & Χ.

Κινητή Προσθετική

Κινητή Προσθετική

Κινητή Προσθετική, αντίστοιχα με την ακίνητη, είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής, που ασχολείται με προσθετικές αποκαταστάσεις τις οποίες ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να τις αποσπάσει από τη στοματική του κοιλότητα. Συνήθως, πάει να διορθώσει προβλήματα μεγαλύτερης έκτασης, που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό δοντιών και να αντικαταστήσει μερικώς ή ολικώς την οδοντοστοιχία.