Τσάγια Ε. & Χ.

Γενική Οδοντιατρική

Γενική Οδοντιατρική

Σκοπός της Γενικής Οδοντιατρικής είναι να εξασφαλιστεί η στοματική υγεία αλλά και να προληφθούν μεγαλύτερα προβλήματα, πολεμώντας τα εν τη γενέσει.
Η διαγνωστική εξέταση γίνεται μη παρεμβατικά μέσω ψηφιακών συστημάτων ώστε να εξασφαλίσουμε την ηρεμία του ασθενούς αλλά και να εντοπιστούν ενδεχόμενα "κρυφά" προβλήματα. Οι συνήθεις διαδικασίες περιλαμβάνουν, εξαγωγές, σφραγίσματα, ένθετα, στεφάνες ή γέφυρες, πάντοτε με βάση την άνεση του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.