Τσάγια Ε. & Χ.

Αισθητική Οδοντιατρική

Αισθητική Οδοντιατρική

Όπως φαντάζεστε, στον τομέα της Αισθητικής Οδοντιατρικής σκοπός μας είναι να αναμορφώσουμε την όψη του στόματος και να ενισχύσουμε το ποιοτικό αποτέλεσμα της οδοντοστοιχίας σας, μέσω της αλλαγής του χρώματος, του σχήματος και της υφής των δοντιών σας.
Κομμάτι της αισθητικής είναι με τη βοήθεια προσθηκών (μερικής ή ολικής κάλυψης) να δημιουργήσουμε ένα οπτικό αποτέλεσμα που θα καλύπτει πρώτιστα εσάς, ενώ θα εγγυάται την καλύτερη υγιεινή του στόματός σας, ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιείτε συχνά το χαμόγελο.